Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
דגם: 2096DFE

דגם: 2096DFE

תקן      - חסינת אש לשעה בטמפ' עד 927 מעלות

מנגנון נעילה אלקטרוני+מפתח גיבוי

מערכת של 6 בריחים

מכסה להגנה על לוח מקשים אלקטרוני

2מדפים פנימיים נשלפים וניתנים לשינוי מיקום

מתלים בגב הדלת ותא נפרד לחפצים קטנים

(אפשאות לקיבוע (אביזרים קלולים

אחריות ל-5 שנים

במקרה של שריפה החלפה לחדש באחריות

הגנה למדיה דיגיטלית-כרטיסי זיכרון דיסק קשיח

CD/DVD

נפח: 60.6 ליטר, משקל: 63.5 ק"ג, מידות: ג.61.3 ר.44.8 ע.59.4ס"מ. פנים: ג.50 ר.34.3 ע.35.3 ס"מ