Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
דגם: DA3930

דגם: DA3930

תקן      - חסינת אש ומים לשעתיים למסמכים ומדיה דיגיטלית

מנגנון נעילה ביומטרי:תביעתאצבע+מפתח+מנגנון אלקטרוני 4-8 ספרות ניתן לתכנות

מערכת של 6 בריחים

לוח תצוגה דיגיטלי מואר

(אפשאות לקיבוע (אביזרים קלולים

מתלים למפתחות

תא נפרד לאביזרים קטנים

כיס למסמכים בגב הדלת

מתאים למסמכים בגודל       ללא קיפול

תיקיות ומרבית מחשבים ניידים

אחריות לכל החיים במקרה של שריפה

נפח: 33.60 ליטר, משקל: 61.20 ק"ג, מידות: ג.45.30 ר.41.50 ע.49.10ס"מ. פנים: ג.34.90 ר.31.90 ע.30.20 ס"מ