Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
דגם: MS0607

דגם: MS0607

תקן      - חסינת אש לשעה למסמכים ומדיה דיגיטלית

מנגנון נעילה כפולה אלקטרוני 5 ספרות

מערכת של 4 בריחים

(אפשאות לקיבוע (אביזרים קלולים

מתלים למפתחות

תא נפרד לאביזרים קטנים ומגש נשלף

מתאים למסמכים בגודל       ללא קיפול

תיקיות ומרבית מחשבים ניידים

אחריות לכל החיים במקרה של שריפה

נפח: 22.80 ליטר, משקל: 38.10 ק"ג, מידות: ג.34.8 ר.41.5 ע.49.1ס"מ. פנים: ג.24.4 ר.31.9 ע.29.2 ס"מ