Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
דגם: MS5635

דגם: MS5635

תקן      - חסינת אש לשעה למסמכים ומדיה דיגיטלית

מנגנון נעילה כפולה אלקטרוני 5 ספרות

מערכת נעילה 7 בריחים

מתקן תלייה לתיקיות

מגש נפרד למסמכים

(אפשאות לקיבוע (אביזרים קלולים

מתלים למפתחות

תא נפרד לאביזרים קטנים

מגירה פנימית עם נעילה

מתאים למסמכים בגודל       ללא קיפול

תא נפרד לאביזרים קטנים ומגש נשלף

תיקיות ומרבית מחשבים ניידים

אחריות לכל החיים במקרה של שריפה

נפח: 56.60 ליטר, משקל: 73 ק"ג, מידות: ג.60.3 ר.47.2 ע.49.1ס"מ. פנים: ג.49.9 ר.37.6 ע.30.2 ס"מ