Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
דגם: OA3817

דגם: OA3817

תקן      - חסינת אש ומים לשעתיים למסמכים ומדיה דיגיטלית

מנגנון נעילה כפולה אלקטרוני 5 ספרות + מפתח

מערכת נעילה 6 בריחים

לוח תצוגה דיגיטלי מואר

(אפשאות לקיבוע (אביזרים קלולים

מתלים למפתחות

תא נפרד לאביזרים קטנים ומגש נשלף

כיס למסמכים בגב הדלת

מתאים למסמכים בגודל       ללא קיפול

תיקיות ומרבית מחשבים ניידים

אחריות לכל החיים במקרה של שריפה

נפח: 33.60 ליטר, משקל: 61.20 ק"ג, מידות: ג.45.30 ר.41.50 ע.49.1ס"מ. פנים: ג.34.9 ר.31.9 ע.30.2 ס"מ